top of page

סדנאות מנהלים

מקום בו נפש האדם ונפש הסוס נפגשים ובתהליך סימביוטי מסייעים בתהליכי התבוננות,
מעצימים את האינדיבידואל ואת הקבוצה

סוסים מלמדים אותנו איך להוביל קבוצה באמצעות עוצמה. זהו כלי לימודי וחווייתי מושלם עבור מנהיגים ומנהלים. כי זאת יש לדעת: לימוד דרך הגוף יעיל יותר מלימוד תיאורטי.

הידעת? סוס הוא חיית עדר רגישה מאוד, המצויה בסכנה תמידית. אם הסוס אינו ערני ודרוך, בעלי חיים שונים בטבע עלולים לטרוף אותו. זאת הסיבה שהסוס רגיש מאוד למי שרוכב עליו, ולכן גם תמיד מגיב אליו ונותן לו פידבק כלשהו.

לעיתים, כשהרכיבה אינה עולה יפה, אנחנו נוטים להאשים את הסוס בנפילה. אנחנו יכולים לומר עליו שהוא סוס לא טוב, לא קשוב, עצבני או עייף, ואפילו להכריז שהסוס אינו אוהב אותנו. לאמירות האלה אפשר לקרוא "השלכה", בעיקר כי תגובותיו של הסוס הן ראי מדויק לנפשו של הרוכב עליו. אם הרוכב מהסס – גם הסוס מהסס. אם הרוכב עצבני – גם הסוס עצבני. ואם הרוכב בטוח בעצמו ומנהיג היטב את הסוס – הסוס יציית לו באופן מוחלט. כשלרוכב אין יכולת להנהיג את הסוס, הסוס לא יציית לו. המטאפורה עבור מנהיגים – מתבקשת.

כדאי לדעת: בעדר הסוסים תמיד יש מנהיג אחד, ושאר הסוסים מצייתים לו. המנהיג יהיה הסוס הכי חזק, הכי החלטי והכי נחוש בעדר. כשהוא מסמן בשפת הגוף שהעדר צריך לדהור למקום מסוים – כל העדר נשמע לו ופורץ בדהרה קבוצתית. כשהמנהיג מרגיש שאין במקום מים לכל העדר, הוא מפנה את העדר למקום שבו לא תהיה לו בעיית מים. אין דיונים ואין ערעורים על ההחלטות שלו. אף סוס אינו מעלה בדעתו לחתור תחת המנהיג ולהדיח אותו מתפקידו.

זאת הסיבה שסוס צריך מנהיג חזק והחלטי, ושהרוכב עליו צריך להיות כזה. כשהרוכב הססן, שפוף ולא בטוח בעצמו, הסוס מרגיש בכך מייד, והוא אינו משתף פעולה. וכשהתקשורת עם הסוס אינה אפקטיבית, הסוס  יכול לעמוד במקום, או לעזוב את הרוכב ולפנות לעיסוק מהנה יותר, כמו אכילת דשא. הרוכב צריך ללמוד להיות החלטי ובטוח בעצמו, וכך הוא עובר חוויה טיפולית באמצעות הסוס.

ברכיבה הטיפולית אין עבר וגם אין עתיד. הכל מתרחש כאן ועכשיו. זה בדיוק הזמן שבו הרוכב צריך לבטא – או לפתח - את הביטחון ויכולת המנהיגות שלו. התקשורת עם הסוס תמיד תהיה מאוד עוצמתית. הסוס אינו שופט אותך ולא מעביר עליך ביקורת, לכן קל לגשת אליו. אם אתה יודע מה אתה רוצה, ואם אתה מבקש זאת מהסוס בדרך הנכונה, הוא ישתף פעולה מייד. עבור מנהלים ומנהיגים - זאת מטאפורה נהדרת, ולמידה באמצעות סוסים היא למידה חווייתית הוליסטית. כך אנחנו יכולים להיווכח כיצד אנחנו חושבים, מרגישים ומתנהגים כדי להשיג מטרה מסוימת.

יחסי אדם-סוס הם מטאפורה לתקשורת בלתי מילולית, המשקפת באופן מופלא תכונות כמו מנהיגות, אמינות ונכונות לשותפות.

bottom of page