top of page
< Back

סדנאות טיפוליות

לקבוצות

סדנאות טיפוליות

ברכיבה הטיפולית אין עבר וגם אין עתיד. הכל מתרחש כאן ועכשיו. זה בדיוק הזמן שבו הרוכב צריך לבטא – או לפתח - את הביטחון ויכולת המנהיגות שלו. התקשורת עם הסוס תמיד תהיה מאוד עוצמתית.

הסוס אינו שופט אותך ולא מעביר עליך ביקורת, לכן קל לגשת אליו. אם אתה יודע מה אתה רוצה, ואם אתה מבקש זאת מהסוס בדרך הנכונה, הוא ישתף פעולה מייד. עבור מנהלים ומנהיגים - זאת מטאפורה נהדרת, ולמידה באמצעות סוסים היא למידה חווייתית הוליסטית. כך אנחנו יכולים להיווכח כיצד אנחנו חושבים, מרגישים ומתנהגים כדי להשיג מטרה מסוימת.
יחסי אדם-סוס הם מטאפורה לתקשורת בלתי מילולית, המשקפת באופן מופלא תכונות כמו מנהיגות, אמינות ונכונות לשותפות.

bottom of page