top of page
< Back

סדנאות להעצמה אישית

לקבוצות

סדנאות להעצמה אישית

למידה באמצעות סוסים היא למידה חווייתית הוליסטית – כך אנחנו יכולים להיווכח כיצד אנחנו חושבים, מרגישים ומתנהגים כדי להשיג מטרה מסוימת.

הידעתם? סוס הוא חיית עדר רגישה מאוד, המצויה בסכנה תמידית. אם הסוס לא יהיה ערני ודרוך, בעלי חיים שונים עלולים לטרוף אותו. הסוס מגיב למי שרוכב עליו, לכן תמיד תקבלו ממנו פידבק כלשהו.
יחסי אדם-סוס הם מטאפורה לתקשורת בלתי מילולית, המשקפת באופן מופלא תכונות כמו מנהיגות, אמינות ונכונות לשותפות. לימוד דרך הגוף יעיל יותר מלימוד באופן תיאורטי. למידה באמצעות סוסים היא למידה חווייתית הוליסטית – כך אנחנו יכולים להיווכח כיצד אנחנו חושבים, מרגישים ומתנהגים כדי להשיג מטרה מסוימת.
לעיתים, כשהרכיבה אינה עולה יפה, אנחנו נוטים להאשים את הסוס בנפילה. אנחנו יכולים לומר עליו שהוא סוס לא טוב, לא מקשיב, עצבני, עייף, ואפילו להכריז שהסוס אינו אוהב אותנו. לאמירות האלה אפשר לקרוא "השלכה", בעיקר כי תגובותיו של הסוס הן ראי מדויק לנפשו של הרוכב עליו. אם הרוכב מהסס – גם הסוס מהסס. אם הרוכב עצבני – גם הסוס עצבני. ואם הרוכב בטוח בעצמו ומנהיג היטב את הסוס – הסוס יציית לו באופן מוחלט. כשלרוכב אין יכולת להנהיג את הסוס, הסוס לא יציית לו ויעשה מה שהוא רוצה.
כדאי לדעת: בעדר הסוסים תמיד יש מנהיג אחד, ושאר הסוסים מצייתים לו. אף סוס אינו מעלה בדעתו לחתור תחת המנהיג ולהדיח אותו מתפקידו. המנהיג תמיד יהיה הסוס הכי חזק בעדר, הכי החלטי והכי נחוש. כשהוא מסמן בשפת הגוף שעכשיו דוהרים למקום מסוים – כל העדר נשמע לו ופורץ בדהרה קבוצתית. כשהמנהיג מרגיש שאין במקום מים לכל העדר, הוא לוקח החלטה ומפנה את העדר למקום אחר, שם לא תהיה לו בעיית מים. אין דיונים ואין ערעורים על ההחלטות שלו.
סוס צריך מנהיג חזק והחלטי, לכן גם הרוכב עליו צריך להיות כזה. כשעולה רוכב הססן, שפוף ולא בטוח בעצמו, הסוס מרגיש בכך מייד, והוא אינו משתף פעולה. אם התקשורת עם הסוס אינה אפקטיבית, הסוס יכול לעמוד במקום, או לעזוב את הרוכב ולפנות לעיסוק מהנה יותר, כמו אכילת דשא... הרוכב צריך ללמוד להיות החלטי ובטוח בעצמו, וכך הוא עובר חוויה טיפולית באמצעות הסוס.
ברכיבה הטיפולית אין עבר וגם אין עתיד. היא מתרחשת רק כאן ועכשיו. זה בדיוק הזמן שבו הרוכב צריך לבטא – או לפתח - את הביטחון ויכולת המנהיגות שלו.
התקשורת עם הסוס תמיד תהיה מאוד עוצמתית. הסוס לא שופט אותך ולא מעביר עליך ביקורת, לכן קל לגשת אליו. אם אתה יודע מה אתה רוצה, ואם אתה מבקש זאת מהסוס בדרך הנכונה, הוא ישתף פעולה מייד. עבור מנהלים ומנהיגים - זאת מטאפורה מתבקשת. רכיבה טיפולית היא כלי מדהים עבורם להבנת הנושא, כי סוסים מלמדים אותנו איך להוביל קבוצה באמצעות עוצמה.

bottom of page