top of page
Horse in Stable

פנסיון 5 כוכבים

סוסים

שרותי פנסיון סוסים ברמה אירופאית. האכלה מסודרת שלוש פעמים ביום עם המזון והחציר הטובים ביותר. תאי הסוסים מרופדים בנסורת ומקוררים במאווררים. הסוסים יוצאים כל יום למרעה מגודר בהשגחה מלאה. בנוסף ניתן לקבל שרותים וטרינריים, פרזול ואימון

bottom of page