top of page
Horse in Stable

דראסאז'

מקצועי | כל הגילאים

רכיבה אמנותית דראסאז’ – היא שיטת רכיבה המשלבת ריקוד אמנותי של הסוס בהנחיית הרוכב.
על הסוס לבצע, בשלווה ובהרמוניה, תנועות המזכירות תנועות ריקוד.
בענף ספורט זה נבחנת גמישותו, טווח תנועתו ויכולתו האתלטית של הסוס.
הרוכב נבחן ביכולתו לתת סימנים בצורה העדינה ביותר עד שאינה מורגשת כמעט לצופה, תוך שמירה על ישיבה נכונה ויציבה.
ברכיבה אמנותית קיים קשר מיוחד בין הרוכב והסוס.
ברכיבת הדראסאז’ הסוס נע בצורה זורמת וטבעית. רכיבה נכונה מאפשרת לסוס להרגיש נוח ובטוח, והוא מראה נכונות להקשבה ושיתוף פעולה עם רוכבו.

מאמנת הדראסאז’ שלנו היא
ריקי רוטשילד בכר
מאמנת דראסאז' בינלאומית, שופטת ובוחנת מטעם ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה וכן מתחרה נלהבת בעצמה.

הישגיה כוללים:
מכביה 2013 – מדליית זהב
מכביה 2013 – אלופת ישראל
מכביה 2014 – אלופת ישראל

הגב' רוטשילד בכר אימנה אלופים רבים אחרים,
ביניהם: מאיה בכר ומירים צור אשר זכו באליפות ישראל מספר פעמים.

לאורוות מרלט יש נבחרת דראסאז’, המשתתפת בתחרויות ארציות.
וניתן ללמוד דרסז’ במסגרת שיעורי הרכיבה בחווה.

bottom of page